Hoe werkt het

zonnebrilDoor het aanmelden van verloren en gevonden voorwerpen bij de Stichting en de daarop volgende aanmelding op de landelijke website, wordt tevens de wettelijke bewaartermijn van de gevonden voorwerpen gestart. Na het verstrijken van één jaar na de aanmelding wordt – behoudens uitzonderingen – het gevonden voorwerp eigendom van de vinder. Een vinder die te laat of geen aangifte doet, wordt pas na twintig jaar eigenaar van zijn vondst.

Een vinder die voldaan heeft aan zijn verplichtingen, heeft recht op een “redelijke vergoeding”, ook wel vindersloon genoemd. Bij een redelijke vergoeding wordt vaak gedacht aan 10% van de waarde van de vondst. Een vinder die zijn vindersloon niet krijgt, kan dat eventueel via de rechter opeisen.

Uiteraard kunt u ook bij de Stichting terecht voor informatie en advies over diverse rechten en plichten zoals vindersloon en bewaartermijnen. De Stichting verstrekt informatie aan de balie, maar ook per e-mail, telefonisch en via de website.

De Stichting roept alle Maaslanders van harte op om gebruik te maken van het loket, welke zich bevindt in het  kantoor van Van Stenis Notarishuis, Slot de Houvelaan 28a te Maasland, zodat gevonden en verloren voorwerpen niet langer blijven rondzwerven in Maasland en omstreken, maar snel bij hun eigenaren terug gebracht kunnen worden!